Tietojärjestelmäsuunnittelijan toimi, Tietohallinnon toimintayksikkö

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tietohallinto vastaa sairaanhoitopiirin ja alueen terveyskeskuksen potilastietojärjestelmistä. Tietohallinnossa työskentelee noin 45 päätoimista viran- ja toimenhaltijaa. Käynnissä on jatkuvasti erilaisia laajoja kehityshankkeita, jotka vaativat vahvaa tietoteknistä osaamista. Tietojärjestemäsuunnittelija toimii osaltaan vastuullisesti tietojärjestelmien ja teknologian hankinta-, kehittämis-, käyttöönotto- ja ylläpitotehtävien asiantuntijana sekä osallistuu projektityöskentelyyn erilaisissa rooleissa. Oman tehtävänsä osalta hänen tulee ymmärtää yhteys toiminnan kokonaisuuteen yhteistyössä tietohallinnon ja muiden yksiköiden kanssa.

Kelpoisuusehtona toimeen on soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto. Valittavan henkilön päävastuualueena on asiantuntijana toimiminen uusien tietojärjestelmien ja teknologioiden hankinnoissa sekä kyseisiin hankintoihin liittyvien testaus- ja pilotointiprojektien vetäminen. Työtehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää kykyä hahmottaa tietojärjestelmäkokonaisuuksia ja muodostaa niistä tavoitteellisia ratkasumalleja. Eduksi katsotaan kokemus terveydenhuollon tietojärjestelmistä ja toimintaympäristöstä sekä julkisista hankinnoista.

Tehtävä edellyttää tietohallinnon varallaoloon osallistumista. Toimeen valittavalta vaaditaan hyvää suomen ja sujuvaa englannin kielen hallintaa.

Tiedusteluihin vastaavat tietohallintojohtaja Ari Pätsi, puh.050 370 6839 ja pääsuunnittelija Timo Lilja, puh. 050 474 5844. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@epshp.fi.

Toimi julistetaan uudelleen haettavaksi. Aikaisemmin toimeen hakeneet otataan huomioon valinnassa.

Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja sairaanhoitopiirin säännösten mukaisesti. Hyväksyttävä todistus terveydentilasta on esitettävä ennen toimen vastaanottamista. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Sairaanhoitopiiri on työpaikkana savuton.

Seinäjoki 30.11.2018

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Hakuaika alkaa: 30.11.2018 10:00 Hakuaika päättyy: 21.12.2018 14:00
Lisätiedot
Paikkojen määrä
1